POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

W naszym przedszkolu wśród grup integracyjnych istnieje oddział (grupa IV Gumisie), w którym wprowadzone są do nauczania elementy metody Marii Montessori. Organizacja oddziału związana była z dobrem dzieci w wieku 3 do 5 lat w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tak więc w grupie liczącej 20 dzieci jest 4-5 cioro dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Grupa prowadzona jest przez nauczycieli ( p. Violettę Kruszewską, p. Elżbietę Czajkowską, p. Hannę Budzisz) którzy ukończyli Studia Podyplomowe z pedagogiki Marii Montessori na UMCS-ie w Lublinie. Nauczyciele pracują w oparciu o program "Odkryjmy Montessori raz jeszcze" autorstwa R.Czekalska, A.Gaj, B.Lauba, J.Matczak, A.Piecusiak, J.Sosnowska.
Nasuwać się  może teraz pytanie dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori?
Po pierwsze: bardzo dobrze służy, a po drugie daje gotowe i sprawdzone rozwiązania teoretyczne, a także praktyczne metody nauczania. Określa precyzyjnie, nie tylko czego i kiedy uczyć dzieci, ale również jak uczyć.
W naszym systemie edukacyjnym nie ma metody nauczania, która byłaby lepiej obudowana pomocami dydaktycznymi. Pomoce te tworzą zwarty i logiczny łańcuch, począwszy od nauki wiązania sznurowadeł aż do wzorów trygonometrycznych.
Decydując się na wykorzystanie elementów z pedagogiki Marii Montessori w naszym przedszkolu, musieliśmy również odpowiednio przygotować środowisko. Najpierw dostosowane zostały meble do wzrostu dziecka. Rozmieszczone zostały w odpowiednich kącikach tematycznych części materiału dydaktycznego zakupionego w Holandii.
Struktura organizacyjna naszej grupy zbliżona jest do struktury rodziny wielodzietnej. Dziecko przebywając na każdym poziomie trzy lata zajmuje pozycję: najmłodszego niż..., starszego od..., najstarszego, co umożliwia bogate kontakty społeczne(wzajemna pomoc, opieka, chęć dorównania starszemu w jego osiągnięciach, chęć pomocy młodszemu w jego porażkach). Poprzez pracę z materiałem dydaktycznym opracowanym przez Marię Montessori dzieci uczą się odkrywać świat samodzielnie. Jest to możliwe gdyż w materiał dydaktyczny wbudowana jest kontrola błędów. Dzięki kontroli błędów, która może być zmysłową lub konstrukcyjną dziecko samo poszukuje rozwiązań co nie jest bez wpływu na jego rozwój osobowości. Radość którą dziecko osiągnie często po bardzo długich poszukiwaniach rozwiązania nie zastąpi żadna szkolna ocena. Dziecko nabiera zaufania do swojej pracy i pragnie nowych trudniejszych zadań.
Dzieci podczas pobytu w przedszkolu wykonują zajęcia praktycznego dnia: podlewają kwiaty, uczą się ścierać kurze, zamiatają podłogę, uczą się prawidłowo sznurować buty na kokardkę jak i przyszyć guzik, korzystają przy tym z ramek zapięć i kącika krawieckiego. Inne w tym czasie pracują na samodzielnie wybranym przez siebie materiale montessoriańskim pamiętając o wcześniejszym rozłożeniu dywanika.
Zatem system Montessori jest zwartą i udokumentowaną dziedziną naukową z zakresu pedagogiki nauczania i wychowania dzieci zdrowych, a także dzieci specjalnej troski.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym pedagogikę M.Montessorii pt.:"Podążając za dzieckiem". Artykuł został napisany przez wychowawców grupy IV Gumisie: p. Hannę Budzisz, p.Elżbietę Czajkowską oraz p. Violettę Kruszewską.

POBIERZ ARTYKUŁ