POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

mgr Małgorzata Aniserowicz
Pedagog specjalny z długoletnim stażem i doświadczeniem. Od 2007 roku terapeuta Integracji Sensorycznej. Pracuje z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Prowadziła zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz zajęcia indywidualne z dziećmi w wieku 3-6 lat w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W przedszkolu wykonuje elementy diagnozy zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzi terapię.

mgr Jolanta Jackowska
Nauczyciel informatyki, posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Absolwentka Politechniki Białostockiej. Uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Mistrzowie Kodowania Junior. Jest współautorką innowacji pedagogicznej "Mistrzowie kodowania - mistrzami matematyki". W przedszkolu prowadzi zajęcia komputerowe oraz koło zainteresowań w ramach innowacji pedagogicznej "Mały architekt-zajęcia rozwijające umiejętności konstrukcyjno-artystyczne".

mgr Magdalena Kozińska
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzi poradnictwo dla rodziców w zakresie wychowania i wspomagania rozwoju dzieci. W pracy kieruje się przekonaniem o niepowtarzalności każdego dziecka i konieczności zrozumienia jego indywidualnych potrzeb. Prywatnie – mężatka, mama dwójki dzieci. Lubi góry, wspinaczkę skałkową, książki i muzykę.

mgr Paulina Łupińska
Oligofrenopedagog, dyplomowany psycholog kliniczny, absolwentka jednej z najlepszych uczelni kształcących psychologów w Polsce- Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Obecnie systematycznie poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach z zakresu pomocy dzieciom i młodzieży. Posiada certyfikat Treningu Zastępowania Agresji u dzieci i młodzieży. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka oraz wspieraniem go. Dodatkowo posiada uprawnienia pedagogiczne dzięki czemu może udzielać również pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto jest także psychologiem transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prywatnie interesuje się muzyką i podróżami.

mgr Aneta Misiewicz
Logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów logopedycznych. Ukończyła Kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. W przedszkolu prowadzi grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia logopedyczne. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Prywatnie jest osobą spontaniczną i pełną pomysłów. Lubi podróże, dobre kino i sport.

mgr Zofia Pietruczuk
Dogoterapeuta z uprawnieniami nadanymi przez MEN, posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej. Pasjonatka psów. Od 2008 roku pracuje, jako dogoterapeuta, w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym w Białymstoku. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu dogoterapii. Stale doskonali swój warsztat, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i warsztatach. W pracy towarzyszy jej  cavalierka Tola.

mgr Konrad Sewestian
Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medikum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jeździectwo. Od 2000 roku w przedszkolu prowadzi zajęcia z hipoterapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: indywidualnie i grupowo. Pracuje w Młodzieżowym Klubie Sportowym "Sprząśla" jako instruktor, prowadzi tam zajęcia z hipoterapii. Interesuje go jazda konna, podróże oraz dobre kino.

mgr Lucyna Snarska 
Pedagog specjalny, terapeuta widzenia, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz wadami wzroku. W przedszkolu prowadzi terapię indywidualną dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Interesuje się dobrą książką, muzyką, teatrem.

mgr Małgorzata Szkiłądź
Oligofrenopedagog, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, studiów podyplomowych z logopedii ogólnej i oligofrenopedagogiki. Posiada I-szy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie. Systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem. Z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie pracuje 32 lata. Jest pedagogiem, który uważnie obserwuje swoich wychowanków, dostrzega ich możliwości i poszukuje najlepszych sposobów pracy. Jest lubiana przez dzieci, z którymi najchętniej robi to, co one lubią- bawić się. W efektywnej pracy pomaga jej ciepły i życzliwy stosunek do dzieci, cierpliwość i wytrwałość. Lubi kino, teatr, literaturę. Ostatnio także ogrodnictwo.

mgr Urszula Wolfard-Bylińska
Skrzypaczka: muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: Kształcenie Muzyczno-Ruchowe(rytmika, taniec), kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy i warsztaty doskonalące m.in. w zakresie prowadzenia rytmiki metodą Carla Orffa w Warszawie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim „Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”. W charakterze muzykoterapeuty przedszkolnego pracuje od 1 września 2005 roku. Ukończyła studia podyplomowe w Lublinie na UMCS o specjalności „Muzykoterapia z elementami artterapii.”