POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

mgr Maria Bańkowska

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku, studia podyplomowe na wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z zakresu Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie. Zdobyła również kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki. Jest pomysłodawczynią konkursu recytatorskiego „Rodzinne recytowanie”. W swojej pracy wykorzystuje wiele innowacyjnych metod. Od 2001 roku ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. W przedszkolu pełni funkcję prezesa ogniska ZNP. Jest prezesem Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych. Prywatnie żona, matka dwójki dzieci. Domatorka lubiąca dobry film i dobrą kuchnię, uwielbiająca swojego kota Mruczka.

mgr Hanna Budzisz
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori oraz „Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej”. Nauczycielka należy do Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi, gdzie w miarę możliwości bierze aktywny udział w spotkaniach poświęconych pedagogice M. Montessori. Jest opiekunem koła badawczego „Mali odkrywcy” funkcjonującego w przedszkolu oraz współautorką programów wspierających: „Z ekologią na Ty” oraz „Podążając za dzieckiem"

mgr Agata Cwalińska
Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem pracy pedagogicznej. Wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej uzyskała na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W wolnych chwilach lubi przeczytać dobrą książkę. Jest pasjonatką szydełkowania.

mgr Elżbieta Czajkowska
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z zakresu Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie. Od wielu lat bierze udział w szkoleniach, kursach, zjazdach i spotkaniach poświęconych pedagogice Marii Montessori. Jest współautorka programów wspierających: "Z ekologią na Ty" oraz "Podążając za dzieckiem". Chętnie podejmuje wszelkie prace na rzecz przedszkola, dba o dekorację szatni głównej. Przygotowuje plakaty informujące o wydarzeniach i uroczystościach przedszkolnych. Jest opiekunem koła plastycznego "Mali artyści". Prywatnie jest osobą miłą, spontaniczna i pełna pomysłów.

mgr Ewa Dakowicz
Nauczyciel dyplomowany z 22-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą”. Ponadto od kilku lat organizuje turniej warcabowy „Najlepszy w warcaby" obejmujący przedszkola oraz szkoły miasta Białystok. Od początku drogi nauczycielskiej stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie na nie swojej pracy pedagogicznej. Prywatnie jest osobą miłą, spontaniczną i pełną pomysłów. Lubi czytać książki oraz różne formy wypoczynku czynnego: pływanie, jazdę na rowerze oraz taniec.

mgr Ewa Drzemicka
W zawodzie od 1990r. Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, edukator, arteterapeuta, florysta. Autorka publikacji pedagogicznych. Animatorka technik Celestyna Freineta, członek Polskiego Stowarzyszenia Celestyna Freineta- Grupa Regionalna Białystok. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku). Ukończyła Podyplomowe Studium „Metody Komputerowe Pedagogiki Szkolnej” (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu), Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie), Podyplomowe Studium „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” (WSAP w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie (APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), Podyplomowe Studia "Arteterapia. Kierowanie grupami" (WSF i Z w Białymstoku), "Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej" (CDN w Białymstoku) oraz "Kurs kwalifikacyjny z arteterapii i terapii zajęciowej" (WOAK w Białymstoku). Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego i Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku. Promuje wykorzystanie japońskiego teatru Kamishibai w praktyce pedagogicznej. W naszym przedszkolu od września 2017r. prowadzi innowację pedagogiczną pt.: "Czytamy sylabami"- nauka czytania metodą Symultaniczno- Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej. W tym zakresie ukończyła w 2017r. warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej: "Terapia Neurobiologiczna dla początkujących", "Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania®", "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Metody wywoływania głosek", "Alalia (SLI opóźniony rozwój mowy)", "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu", "Ćwiczenia funkcji wzrokowych", "Ćwiczenia funkcji słuchowych", "Praca z dzieckiem autystycznym- początek drogi", "Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa", "Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu", "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami- wspomaganie rozwoju". Prywatnie miłośniczka kina azjatyckiego.

mgr Agata Karol 
Nauczyciel dyplomowany. W integracji pracuje od 1998 roku. Jest absolwentką Wychowania Przedszkolnego na UW Filia w Białymstoku, Studiów Podyplomowych Terapii Pedagogicznej - UW Filia w Białymstoku, oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie o kierunku Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie. Umiejętnie realizuje programy indywidualne z dziećmi, dostrzega ich problemy, możliwości i potrzeby psychofizyczne. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i rodzicami. Jest ciepła, serdeczna i koleżeńska w stosunku do współpracowników. Chętnie podejmuje wszelkie prace na rzecz przedszkola. Posiada zdolności plastyczne, taneczne i aktorskie. Prowadzi koło teatralne "Przedszkolaki - Cudaki". Jest aktywnym współorganizatorem wszelkich uroczystości przedszkolnych. Jej motto życiowe brzmi: „Biedny jest nie ten, kto nie ma pieniędzy, lecz ten, kto nie posiada wyobraźni”.

mgr Paulina Kiersnowska
Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – kierunek pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna. Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia angielska. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych w Białymstoku. Ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna. Swoje dotychczasowe kwalifikacje podnosi na kursach oraz szkoleniach. Prywatnie jest osobą pogodną i spontaniczną. Po godzinach pracy spełnia się jako fotograf.

mgr Violetta Kruszewska
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii / w zakresie wychowania przedszkolnego/. W 1996 roku ukończyła Podyplomowe Studia na UMCS-sie w Lublinie w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Od wielu lat pracuje z grupą dzieci 3-5 letnich wykorzystując koncepcję pedagogiczną Montessori. Jest opiekunem koła badawczego „Mali odkrywcy” funkcjonującego w przedszkolu. Sukces dziecka, nawet najmniejszy jest również jej sukcesem pedagogicznym. W swojej pracy kieruje się przesłaniem „Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.

mgr Agnieszka Aleksandrowicz
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna z  edukacją początkową. Ukończyła podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Prowadzi w przedszkolu własny program autorski „W świecie emocji”.  Poszerza swoją wiedzę na różnych kursach, szkoleniach oraz warsztatach i wykorzystuje ją w pracy z dziećmi. Prywatnie lubi czytać książki oraz jeździć na rowerze. Interesuje się psychologią.

mgr Ewa Rutkowska
Nauczyciel dyplomowany z 28- letnim stażem pracy pedagogicznej, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, ukończone Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Mistrzowie Kodowania Junior. Jest współautorką innowacji pedagogicznej "Mistrzowie kodowania - mistrzami matematyki". Prowadzi koło czytelnicze "Klub małego czytelnika".

mgr Dorota Świsłocka
Nauczyciel dyplomowany i pedagog specjalny z 22 letnim stażem pedagogicznym. Ukończyła Studium Nauczycielskie kierunek Wychowanie Przedszkolne, Studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki. Kwalifikacje zawodowe podnosi na szkoleniach i warsztatach. Jest współautorką programu własnego „Wyrażam siebie i świat”- program pracy z dzieckiem przejawiającym zainteresowania i zdolności plastyczne. Przez wiele lat prowadziła koło plastyczne: „Pędzelki”. W naszym przedszkolu organizuje akcje charytatywne.

mgr Barbara Walendziuk
Nauczyciel dyplomowany z 37-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej oraz  studia podyplomowe "Zarządzanie Oświatą". Od kilku lat organizuje turniej warcabowy „Najlepszy w warcaby” obejmujący przedszkola oraz szkoły miasta Białystok. Aktywnie poszerza wiedzę na różnych kursach, szkoleniach, wykorzystuje ją na bieżąco w pracy pedagogicznej. Jak nikt potrafi stworzyć dzieciom niepowtarzalną atmosferę, dzięki czemu łatwiej znoszą trudy rozłąki z rodzicami. Jest osobą energiczną i pogodną, Lubi różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego: jazdę na rowerze, łyżwach, pływanie oraz taniec.

mgr Małgorzata Zalewska
Nauczyciel dyplomowany, pracuje w zawodzie od 1984 roku. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach aktywnie wykorzystuje w pracy z dziećmi. Jest autorką programu własnego "Przedszkolak będzie uczniem" oraz współautorką programu własnego "Wyrażam siebie i świat" - program pracy z dzieckiem przejawiającym zainteresowania i zdolności plastyczne. Przez wiele lat prowadziła koło plastyczne: "Pędzelki". Ponadto jest współautorką artykułów: "Goście w naszym przedszkolu", "Wielkanoc na Podlasiu", "Umocnić więź z własnym dzieckiem". Jej motto życiowe to: „Ucząc innych, sami się uczymy”- Seneka Młodszy.

mgr Marzanna Zalewska
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim  stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
Posiada certyfikat edukatora  Programu wychowania przedszkolnego „Dar Zabawy” w oparciu o koncepcję F. Froebla.
Jest współautorką innowacji pedagogicznej "Mistrzowie kodowania - mistrzami matematyki". Prowadzi koło czytelnicze "Klub małego czytelnika".
Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku i Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.
Celem nadrzędnym jej pracy jest dobro i uśmiech dziecka, jego potrzeby i rozwój. Zależy jej na rozbudzaniu u dzieci ciekawości poznawczej, pozytywnego nastawienia do uczenia się oraz rozwijania zdolności i zainteresowań.