POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

W Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku zatrudnionych jest 49 pracowników. Edukacją, opieką i wychowaniem dzieci zajmuje się 19 osobowa kadra pedagogiczna.
Wspólnie z nią nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa 12 specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii, hipoterapii, muzykoterapii, informatyki, integracjisensorycznej, rehabilitacji ruchowej. Ponadto sprawne funkcjonowanie przedszkola zapewnia 18 pracowników administracji i obsługi. 
Nasz zespół to osoby wrażliwe na drugiego człowieka, oddane pracy oraz będące przyjaciółmi dzieci. Nauczycielki naszego przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nieustannie wykorzystują czas na doskonalenie swoich umiejętności w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, studiów podyplomowych oraz różnego rodzaju konferencji metodycznych, szkoleń. Pedagodzy naszego przedszkola podnosząc swoje kwalifikacje jednoczesnie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
O wysokiej jakości i poziomie pracy naszej placówki  świadczyć może fakt, że ponad połowa naszych nauczycielki posiada najwyższy stopień awansu zawodowego-stopień nauczyciela dyplomowanego.