POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zblizonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Liczba miejsc oganizacyjnych wynosi 120. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych:

  • oddział I Krasnale
  • oddział II Smoki
  • oddział III Tygryski
  • oddział IV Gumisie
  • oddział V Puchatki
  • oddział VI Kacperki

Liczba dzieci w oddziale wynosi do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.  

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece 2-3 nauczycieli w zależności od czasu pracy danej grupy wiekowej lub przyjętych ponadprogramowo zadań. dodatkowo w każdym oddziale zatrudnieni są nauczyciele wspomagający oraz odpowiedni specjaliści w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. W oddziałach dzieci 3-letnich i Montessori zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.