POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

 

 

 

„W KRAINIE ZMYSŁÓW”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

podniesienie poziomu edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 120 dzieci (46 K, 74 M) i 28 nauczycielek i 2 nauczycieli w okresie 09.2017 do 06.2019 r. 

Planowane efekty:

  • ·         poprawa funkcjonowania w środowisku 17 chłopców i 13 dziewczynek z niepełnosprawnościami,
  • ·         rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 120 dzieci,
  • ·         podniesienie kompetencji zawodowych u 30 nauczycieli,
  • ·         doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii.

 

Wartość projektu: 335 594,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 282 212,73 zł

REGULAMIN PROJEKTU (PDF)