POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Nadać imię, to opisać istotę kogoś
oraz wyznaczyć jego misję (Łk 2,17)

24 maja 2012 roku był wyjątkowym dniem dla naszego przedszkola. Tego dnia miała bowiem miejsce uroczystość nadania imienia przedszkolu Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej. Dzięki jednomyślnemu głosowaniu rodziców i grona pedagogicznego Rada Miejska Białegostoku zatwierdziła stosowną Uchwałę z dnia 19 września 2011 roku dotycząca nadania imienia placówce. Patronem Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego w Białymstoku została prekursorka integracji w Białymstoku oraz wieloletni dyrektor tej placówki. Ten dzień na długie lata zapisze się w przedszkolnej kronice.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Kurpie", którego historia jest ściśle powiązania z działalnością ś.p. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej. Zespół powstał bowiem z małych "Podlasiaczków", dzieci 5-6-letnich, wychowanków Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego w Białymstoku. Dzięki inicjatywie ś.p. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej powstało  przy przedszkolu "Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka", które objęło swoją opieką Zespół Pieśni i Tańca "Podlasiaki".

Po części artystycznej na dziedzińcu przedszkolnym obecna dyrektor przedszkola Pani Beata Józwowicz przywitała z imienia i nazwiska zaproszonych gości: Wojewodę Podlaskiego Macieja Żywno, Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela, Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Adama Polińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Białegostoku Włodzimierza Kusaka, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białegostoku Kazimierza Dudzińskiego. Szczególni goście to: arcybiskup metropolita białostocki Edward Ozorowski wraz z kapłanami towarzyszącymi, Wojciech Strzałkowski Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku, Stanisław Strzałkowski - ojciec patronki wraz z rodziną. Ponadto obecni byli dyrektorzy szkół i przedszkoli miasta Białegostoku. Po czym nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez męża wraz z córka patronki przedszkola. Poświęcenia tablicy dokonał arcybiskup metropolita białostocki Edward Ozorowski. Uświetnieniem tej części uroczystości było wypuszczenie śnieżno-białego gołębia przez przedstawicielkę zespołu  Pieśni i Tańca "Małe Kurpie", absolwentkę naszego przedszkola. Świadkami tej niezwykłej chwili byli pracownicy i wychowankowie przedszkola.

Następnie zaproszeni goście przeszli do budynku przedszkola, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości. Na początku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku Kazimierz Dudziński odczytał treść uchwały nadającej przedszkolu imię Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej. Następnie Pani Jolanta Stanisławska odczytała życiorys naszego patrona. W tym samym czasie zebrani goście mogli obejrzeć prezentację multimedialna poświęconą Joannie Strzałkowskiej-Kuczyńskiej.

W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor przedszkola zaprezentowała zebranym gościom publikację "Przedszkole przyjazne dziecku - 20 lat integracji" wydaną przez naszą placówkę. Książka ukazała się 24 maja 2012 roku z okazji XX-lecia integracji oraz została poświęcona patronowi Joannie Strzałkowskiej-Kuczyńskiej. Publikacja jest zbiorem artykułów i materiałów, których tematyka wiąże się nie tylko z historią placówki. Kadra pedagogiczna przedszkola podjęła próbę analizy tego, co zostało dokonane i jakie przyniosło efekty.

Kolejnym ważnym momentem był występ artystyczny naszych przedszkolaków. Zaprezentowały one opowieść muzyczno-ruchową "Królewna śnieżka". Część artystyczną uświetniły występy taneczne i wokalne dzieci oraz zespołu baletowego działającego w przedszkolu.  Mali aktorzy prezentowali się dostojnie i wspaniale w kolorowych kostiumach. Inscenizację uzupełniały piękne dekoracje przygotowane przez nauczycielki przedszkola oraz rodziców. Goście byli pod wrażeniem występu dzieci, o czym świadczyły gromkie brawa.

Po części artystycznej głos zabrali goście: Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku Wojciech Strzałkowski, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku Dariusz Mierzyński. Mówcy złożyli gratulacje, najserdeczniejsze życzenia z okazji nadania przedszkolu imienia oraz podziękowania za codzienny trud, poświęcenie i troskę w wychowanie najmłodszego pokolenia. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na poczęstunek.