POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

 Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne w Białymstoku powołane zostało decyzją Zarządu Miasta Białegostoku 2 sierpnia 1991r i zorganizowane na bazie masowego Przedszkola Nr 26 przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku.  Była to pierwsza placówka integracyjna w Białymstoku i na terenie północno-wschodniej Polski. Dyrektor Joanna Strzałkowska-Kuczyńska i psycholog Justyna Soja-Sularz opracowały Program Autorski  Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego. 

ROK: 1991/1992

W roku szkolnym 1991/92 przyjęto dzieci do czterech grup integracyjnych: 3- latków, 4- latków, 5- latków i 6- latków. Do każdej grupy uczęszczało 10- cioro dzieci zdrowych i 5- cioro o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W związku ze specyfiką przedszkola zatrudniono w nim zespół specjalistów: psychologa, logopedę, nauczyciela rehabilitanta ruchowego, nauczyciela muzykoterapeutę.

ROK: 1992 

W lutym 1992 roku przedszkole gościło delegację z Przedszkola Nr 45 Integracyjnego w Warszawie. Dyrektor Jolanta Białkowska, psycholog Ewa Czownicka wzięły również udział w balu karnawałowym w Domu Nauczyciela, który uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miasta Janusz Dolecki, prezydent miasta Białegostoku Lech Rutkowski, przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Krystyna Choińska, kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Krzysztof Stolarz. 

W marcu 1992 roku przedszkole odwiedziła delegacja z Eindhoren w Holandii, która przebywała w Białymstoku na zaproszenie władz miasta w ramach współpracy gospodarczej. Wymieniono doświadczenia z zakresu łączenia edukacji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi. W kwietniu 1992 roku psycholog Justyna Soja Sularz uczestniczyła w dwudniowych warsztatach szkoleniowych metodą masażu Polaritis. Swoje doświadczenia pani psycholog przekazała na Zespole Piątkowym radzie pedagogicznej. W maju 1992 roku na zaproszenie mera Louis Berthou miasta Saint- Apolin delegacja z naszego przedszkola miała okazję zwiedzić przedszkola i szkoły Francji. Przedszkole reprezentowała trzyosobowa delegacja: dyrektor Joanna Strzałkowska- Kuczyńska, psycholog Justyna Soja- Sularz i nauczycielka Danuta Busłowska. Przedstawicielem Rady Miejskiej była Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Krystyna Choińska. W lipcu 1992 roku dyrektor Joanna Strzałkowska- Kuczyńska i psycholog Justyna Soja Sularz na zaproszenie dyrektor Ireny Solskiej, doktor Dziecięcego Szpitala Rehabilitacyjnego w Radziszowie k/ Krakowa, uczestniczyły w sympozjum pediatryczno-rehabilitacyjnym organizowanym przez amerykańskich specjalistów / Global, Opportunities / na temat aktualnych metod łączenia dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w klasie szkolnej w USA.

Budynek przedszkola nie odpowiadał nowym potrzebom, w związku z tym, decyzją Rady Miasta przeniesiono przedszkole z ulicy Proletariackiej na ulicę Ciepłą 19 w Białymstoku. Wszyscy pracownicy czynnie brali udział w przeprowadzce, swoją pomoc zaoferowali rodzice i zakłady sponsorujące: MTC i Zakład Karny. Po przeprowadzce rozpoczęto remont przedszkola, we wszystkich salach wymieniono linoleum na mozaikę i przeprowadzono przebudowę sanitariatów. W nowym budynku zwiększona została ilość grup. Powstały trzy oddziały kl. „0”, w tym jeden integracyjny. Oszczędne gospodarowanie pieniędzmi pozwoliło na stałe wzbogacanie przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczno- naukowe, sprzęt rehabilitacyjny /np. „suchy basen”/ i audiowizualny, współpraca ze sponsorami umożliwiła organizowanie atrakcyjnych uroczystości przedszkolnych.

ROK: 1993

W marcu 1993 roku dyrektor Joanna Strzałkowska - Kuczyńska i psycholog Justyna Soja -Sularz uczestniczyły w szkoleniu specjalistycznym organizowanym w Levoći /Słowacja/ przez Polską Fundację Zaburzeń Mowy.  Świadectwo otrzymały z rąk prowadzącej prof. dr hab. Marty Bogdanowicz. W maju 1993 roku odbyły się w przedszkolu warsztaty szkoleniowe połączone z zajęciami otwartymi prowadzonymi dla nauczycieli z Białegostoku i okolicznych gmin. Program warsztatów obejmował następującą tematykę: - rola kontaktu fizycznego i ruchu we wspomaganiu rozwoju, a terapia Weroniki Sherborne - znaczenie ruchu w życiu człowieka. Gośćmi honorowymi byli wizytator z Kuratorium Oświaty w Białymstoku Czesława Śliwowska, kierownik Referatu Oświaty i Wychowania w Białymstoku Krzysztof Stolarz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Marek Kozłowski, doradca metodyczny Iwona Trusiuk.

Przykładem wychodzenia przedszkola do środowiska, jest współpraca z o. Edwardem Konkolem- prezesem Stowarzyszenia „Droga”, który prowadzi placówkę p.n. „Nasz Dom” dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych. Pani dyrektor Joanna Strzałkowska- Kuczyńska oraz personel obsługowy przedszkola w składzie Hieronima Korżyńska, Eugenia Piotrowska i Janina Gołębiewska pomagały w zorganizowaniu dwóch turnusów kolonii terapeutycznych w nadmorskiej miejscowości Jastarnia. W podziękowaniu o. Edward Konkol napisał: „Dzięki Państwa dobrym sercom w tym roku około 400 dzieci mogło syto i spokojnie spędzić część wakacji, a także uczyć się dobrze patrzyć na siebie, odkryć własne wartości, radzić sobie z konfliktami i stresem. Wiele z tych dzieci po raz pierwszy w życiu otrzymało nagrodę lub zostało pochwalonych, docenionych. Uśmiech na ich twarzach był największą nagrodą, która przede wszystkim należy się Państwu”. 

W roku 1993 przedszkole było współorganizatorem Miejskiego Dnia Dziecka organizowanego przez Stowarzyszenie „Droga” w Zwierzyńcu. W czerwcu zorganizowano miejski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała dyrektor Joanna Strzałkowska- Kuczyńska. Honorowymi gośćmi byli: pani Danuta Oleszczuk, pan Krzysztof Stolarz, pani Iwona Trusiuk. Imprezę prowadzoną przez białostocką dziennikarkę Hannę Warakomską urozmaiciła część artystyczna w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 42 i 26. Zwycięzcom konkursu wiedzy ekologicznej wręczono nagrody ufundowane przez białostockich sponsorów. O przebiegu imprezy informowała lokalna prasa i Radio Białystok.

ROK: 1993/1994

W roku szkolnym 1993/94 wyposażono placówkę w basen- brodzik rehabilitacyjny służący do nauki pływania i ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz utworzono pracownię plastyczną.

W październiku 1993 roku odwiedziła przedszkole delegacja z Mińska w celu utworzenia podobnej placówki na Białorusi. W grudniu 1993 roku odbyła się rada pedagogiczno- szkoleniowa na temat technik Celestyna Freineta, na której referaty wygłosiły dr Krzesińska- Żach /Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku/ oraz mgr Zofia Redlarska /Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku/. „W trakcie wykładu prezentowane były poszczególne techniki Celestyna Freineta. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się technika swobodnych wypowiedzi, która przeprowadzona została wśród uczestników rady.”

W maju 1994 roku dyrekcja przedszkola przy współudziale psychologa nawiązała współpracę z Anette Capalbo - Colen z Holandii i dzięki wymianie doświadczeń wprowadzono niektóre elementy metody Marii Montessori w oddziałach przedszkolnych, a dwie nauczycielki mgr Hanna budzisz i mgr Violetta Kruszewska podjęły podyplomowe studia z zakresu pedagogiki Marii Montessori na UMCS w Lublinie. W październiku 1995r. sprowadzono z Holandii specjalistyczne pomoce do oddziału prowadzonego metodą Marii Montessori. „Podstawowy zestaw pomocy, jaki został sprowadzony do białostockiej placówki kosztował blisko 120 milionów. W jego skład wchodzą między innymi: plastikowe puzzle w kształcie mapy z państwami Europy, różowa piramida złożona sześciennych klocków; tzw. złoty materiał (na którym dzieci bardzo szybko uczą się liczyć), 4 zestawy klocków cylindrycznych różniących się między sobą wielkością, brązowe schodki, tajemnicze woreczki z różnymi figurami geometrycznymi - służące głównie do kształtowania pojęć matematycznych”.

ROK: 1995/1996 

W roku szkolnym 1995/96 utworzono w przedszkolu pracownię komputerową, gabinet terapii pedagogicznej i zmodernizowano bibliotekę.W prasie ukazał się artykuł o pracy naszego przedszkola. 

ROK: 1997

W marcu 1997 roku odbył się w przedszkolu Kiermasz Wielkanocny. Wielką imprezą dochodową zorganizowaną przy udziale dzieci, personelu i rodziców uatrakcyjniła licytacja ozdób wielkanocnych. Honorowym gościem kiermaszu był prezydent mgr inż. Krzysztof Jurgiel. Aukcję prowadził dziennikarz TV Białystok Bogdan Sawicki.

W maju 1997 roku pani dyrektor Joanna Strzałkowska-Kuczyńska przystąpiła do konkursu na to stanowisko w kolejnej kadencji. Pracownicy z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcie konkursu. Emocje i zdenerwowanie udzieliły się wszystkim pracownikom placówki. Wynik konkursu spełnił oczekiwania każdego z nas. Spontaniczna radość, wtargnęła do sali konkursowej jeszcze przed wyjściem komisji. Owacjom na cześć naszej pani dyrektor nie było końca. Uchwałą Zarządu Miasta Białegostoku z dnia 18 czerwca 19997 roku powołana została do pełnienia funkcji dyrektora od 1 września 1997 roku do dnia 31 sierpnia 2002 roku. 

Sukcesem w grudniu 1997 roku było zakupienie do przedszkola kucyka do zajęć nauki jazdy konnej i hipoterapii. Stało się to możliwe przy dużej pomocy rodziców, którzy wybudowali również stajenkę i wybieg.

ROK: 1998 

W grudniu 1998 roku pedagog Małgorzata Szkiłądź, psycholog Justyna Soja- Sularz, logopeda Ewa Karbowska, metodyk Barbara Dąbrowska uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Autyzm wyzwaniem naszych czasów”. W lutym 1999 roku obyły się zajęcia z pojęć matematycznych przeprowadzone przez Ewę Zielińską- asystentkę prof. dr hab. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej. W marcu 1999 roku gościła w naszym przedszkolu Krystyna Gut, która pracuje w „Diakonie Steflen” w Niemczech w ośrodku zajmującym się pomocą ludziom upośledzonym w różnym wieku. W październiku 1999 roku personel pedagogiczny naszej placówki uczestniczył w Ogólnopolskim Sympozjum pt.: „Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”. Organizatorem sympozjum był Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku z prof. dr hab. Aliną T. Midro, która po jego zakończeniu skierowała na ręce pani dyrektor następujące słowa: „wyrażam serdeczne podziękowanie za współudział w zorganizowaniu warsztatów demonstrujących metodę Montessori. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że spotkaliśmy się z żywym zainteresowaniem Państwa jako pedagogów tematyką naszego sympozjum. Cieszymy się, że Państwa placówka wprowadza do swojej pracy metodę Montessori, którą my chcemy propagować w medycynie rozwojowej jako formę terapii stymulującej rozwój dziecka obciążonego odmiennością genetyczną. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.” 

Wielkim wyróżnieniem było zajęcie III miejsca w konkursie „Podlaskie Kalendarze 2000 roku” zorganizowanym przez Dom Kultury w Białymstoku. Jedną z autorek kalendarza była nasza nauczycielka Jadwiga Strzałkowska- Regucka. W kwietniu 2000 w ramach obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ochrony Środowiska przedszkole uczestniczy w miejskiej proekologicznej akcji zbiórki makulatury „Las w mieście”. Dzieci otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową w formie kompletu kaset dotyczących ochrony środowiska. Czerwiec 2000, zespół folklorystyczny „Podlasiaczki” pod kierunkiem Grażyny Kuklińskiej występuje na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej zdobywając wyróżnienie. Październik 2000, w TV Białystok i TV ogólnopolskiej emitowany jest program o pracy naszej nauczycielki Grażyny Kuklińskiej podczas którego zaprezentował się nasz zespól folklorystyczny „Podlasiaczki”. Przedstawione były również nauczycielki, które własnoręcznie wykonały stroje ludowe.

ROK: 2000

W grudniu 2000r. szatnia przedszkolna zmienia swój wygląd. Za zaoszczędzone pieniądze zostaje wymieniona część szafek ubraniowych dla dzieci.

Listopad 2000r., Mateusz Łapciuk z oddz. VI otrzymał pierwszą nagrodę / pięć równorzędnych/ w konkursie piosenki pt. „ Mikołajki” Mateusza do konkursu przygotowała mgr Grażyna Kuklińska. W konkursie plastycznym pt.: „ Mikołajki” zwycięzcami okazały się dzieci najmłodsze naszego przedszkola: Ania Olszewska, Kinga Truszkowska, Joanna Chlabicz, Urszula Nicałek, Bartosz Cybulski, i Patryk Ostaszewski. Do konkursu przygotowane zostały przez mgr Jadwigę Strzałkowską - Regucką. 

W grudniu 2000r. z inicjatywy dyrektor przedszkola wydane zostały kasety i płyty kompaktowe „Kolędy w przedszkolu” opracowane graficznie i nagrane przez nauczycielkę Jadwigę Strzałkowską- Regucką. 

ROK: 2001

W styczniu 2001r. w ramach sponsorowania salon meblowy SEDAN wyposaża pracownię plastyczną w nowe meble.

Styczeń 2001r. w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadki z koncertem charytatywnym występuje białostocki piosenkarz Janusz Laskowski. Do tradycji przedszkola należy już organizacja kiermaszu z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia W tym roku zebrane fundusze pomogą w wydaniu książki o naszym przedszkolu. W tym też roku zorganizowaliśmy I edycję miejskiego  konkursu Piosenki i Tańce Naszego Regionu.

W  10 rocznicę założenia przedszkola integracyjnego zorganizowana została Miejska Konferencja, ukazała się także publikacja "10 lat Przedszkola Integracyjnego"

ROK: 2002

Od grudnia 2002r. obowiązki dyrektora pełni Pani Beata Józwowicz. Przedszkole uczestniczy w I Konkursie Placówek Integracyjnych i otrzymuje I miejsce w kategorii placówek przedszkolnych. W kwietniu otrzymujemy nagrodę główną w II edycji konkursu Piosenki i Tańce Naszego Regionu.

ROK: 2003

Stanowisko dyrektora objęła pani Beata Józwowicz, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

W tym też roku w ogrodzie przedszkolnym pojawił się nowy sprzęt do zabaw, którego sponsorem była firma KAN. Podczas IV Białostockiego Forum Szkół dzieci z przedszkola uświetniły tańcem i śpiewem oficjalną część uroczystości. W  kwietniu 2004 roku w studio radia dzieci z zespołu Podlasiaczki nagrały płytę zawierającą 13 piosenek.

ROK: 2005

Przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym z inicjatywy Pani dyrektor powstaje Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka, którego członkami zostają nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, jak też jego absolwentów.

ROK: 2006

Wdrożona zostaje Innowacja Pedagogiczna "Hipoterapia i Dogoterapia jako metody stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Zatrudnieni zostają specjaliści: dogoterapeuta i hipoterapeuta.

ROK: 2008

Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka przekazało na rzecz przedszkola drugiego kucyka – Bruno.

ROK: 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 placówka przeszła gruntowny remont. Odnowiona została elewacja budynku oraz stajenka dla naszych koników. Ponadto w placówce została zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. Powiększona została sala grupy IV i V. Odremontowano także wnętrza przedszkola: szatnia dla wychowanków przedszkola, korytarze na piętrze, holl przedszkolny, kuchnia, zmywalnia, gabinet dyrektora, administracji, specjalistów oraz pracownia komputerowa. 

Na podstawie Uchwały nr XV/126/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dniem 19 października 2011r. przedszkole przyjmuje nazwę: Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej - Kuczyńskiej w Białymstoku. Natomiast 24 maja 2012 roku odbywa się uroczystość związana z nadaniem imienia placówce. Z tej okazji zostaje wydana książka "Przedszkole przyjazne dziecku. 20 lat integracji". Publikacja jest zbiorem artykułów i materiałów opracowanych przez nauczycieli i specjalistów przedszkola. Druga już publikacja jest wyjątkowym opracowaniem zadedykowanym śp. Joannie Strzałkowskiej-Kuczyńskiej - obecnemu patronowi przedszkola.

W roku 2012 wdrożona została innowacja pedagogiczna "Bilingual kids" - program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej.

ROK: 2015

W latach 2010-2015 realizowany był projekt USUS EST OPTIMUS. Praktyka jest najlepszym nauczycielem. W ramach projektu praktyki zrealizowało 153 studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Udział w XIV edycji konkursu European Language Label, do którego wniosek opracowała i złożyła Jolanta Stanisławska, który jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL) przyznawanym w drodze konkursu ustanowionego przez Komisję Europejską w 1998 r. Konkurs ELL w Polsce prowadzony jest od 2001 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus+. Od 2015 r. organizowany jest w jednej kategorii konkursowej- Laureat.

Nagranie filmu na zlecenie MEN realizowanego przez ORE: Dobre praktyki w przedszkolu integracyjnym.

W ramach współpracy z Publicznym Przedszkolem w Łuszczenicach koło Łodzi, za zgodą Pani Małgorzaty Niczyporuk- autora programu „Bilingual Kids”, udostępniliśmy do realizacji w/w program grupy dwujęzycznej i od 1 września 2015r. program ten będzie realizowany w tym przedszkolu.

Od września 2015r. w przedszkolu realizowany jest program pilotażowy Mistrzowie Kodowania Junior. Sala gr. I została wyposażona w 15 tabletów, 3 tablety nauczycielom, tablicę multimedialną, zestaw komputerowy, mata edukacyjna wraz z pomocami dydaktycznymi. W ramach realizacji programu zorganizowaliśmy zajęcia otwarte 4 białostockim przedszkolom, warsztaty rodzicom i nauczycielom.

ROK: 2016/2017

Wyremontowane pomieszczenie po basenie przedszkolnym przekształcono w salę terapii integracji sensorycznej.

Kontynuowaliśmy realizację Mistrzów Kodowania Junior uczestnicząc w pierwszej edycji tego programu.

Rozpoczęliśmy realizację Innowacji pedagogicznej „Mistrzowie Kodowania - Mistrzami Matematyki”
w grupie I „Krasnale”.

Dwukrotnie gościliśmy w naszej placówce delegację nauczycieli przedszkolnych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi, za co otrzymaliśmy listy z podziękowaniem z Centrum Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi.

Obchodziliśmy jubileusz 50-lecia powstania placówki oraz 5-lecia nadania imienia Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej. Z tej okazji podczas uroczystości 23 maja 2017r. wmurowana została kapsuła czasu. Znalazły się w niej pamiątki związane z naszym przedszkolem i czasami, w których żyjemy.

 

 [1] laz: Zabawy z „Ulicą Sezamkową”- wszystko dla dzdieci: „Kurier Poranny” 1993 Nr101: 27 V, s.4

[2] HW: Zielone serce Czerwonego Kapturka- bawić się i uczyć: „Kurier Podlaski” 1993 Nr 117: 21 VI, s. 12

[3] Księga pamiątkowa przedszkola

[4] (hac): Bezpieczna aura miłości w białostockim przedszkolu integracyjnym przy ul. Ciepłej: „Kurier Podlaski” 1995 nr 262: 16 XI, s. 8

[5] B. Likowska: Afrykański Mikołaj przywiózł kucyka: „Kurier Poranny” 1998 Nr 11: 14 I, s.4