POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze spisem programów realizowanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej- Kuczyńskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016 oraz programami autorstwa naszych nauczycieli i specjalistów:

"NASZE PRZEDSZKOLE"
Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności twórczej. Zgodny z podstawą programową
Autorzy: M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

"ODKRYJMY MONTESSORI RAZ JESZCZE"
Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori.
Autorzy: R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska

PROGRAM WYCHOWAWCZY Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego im. J. Strzałkowskiej-Kuczynskiej w Białymstoku  
Niniejszy program wykorzystywany jest do tworzenia własnych systemów wychowawczych w poszczególnych grupach wiekowych. Realizacja zadań wychowawczych przebiega we współpracy z rodzicami. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.

PROGRAM PROFILAKTYKI w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. J. Strzałkowskiej-Kuczynskiej w Białymstoku  
Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele. Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

"BILINGUAL KIDS" Program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej. Program jest zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku. Program zakłada nauczanie dwujęzyczne w grupie dzieci 3-5 letnich, towarzyszące standardowemu programowi edukacji przedszkolnej.
Autor: Małgorzata Niczyporuk

„LELENIE LELENISTE...”
Program przedszkolnej profilaktyki logopedycznej wspomagający terapię logopedyczną. Jest to zbiór ćwiczeń i zabaw rozbudzających aktywność słowną oraz kształtujących kompetencję językową i komunikacyjną.
Autor: Maria Muszyńska

"ZDROWA POSTAWA TO WSPÓLNA SPRAWA"
Program profilaktyki i korekcji wad postawy z uwzględnieniem ryzyka dysleksji da dzieci 5-6-letnich. Program realizowany jest w grupach dzieci 5-6-letnich z ryzyka dysleksji nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego Polega na przeprowadzeniu oględzin ortopedycznych, spotkaniach instruktażowych z wychowankami nt. Jak dbać o prawidłową postawę dziecka”, wykonywaniu codziennych 10-minutowych ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową i równowagę, ewaluacji sprawności motorycznych oraz postawy ciała.
Autor: Urszula Jurkowicz

PROGRAM ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH "PIERWSZE KROKI MAŁEGO INFORMATYKA". Program własny mający na celu zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z obsługą komputera. Program jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego. Realizowany jest wśród dzieci od 3 do 6 roku życia. Głównym założeniem programu jest wyposażenie dziecka w umiejętność posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Kolejnym założeniem programu jest wspieranie harmonijnego, ogólnego rozwoju dziecka, zachęcenie dzieci do koncentracji i wykonywania zadań intelektualnych, które na co dzień mogą wydawać się dzieciom żmudne i nużące.
Autor: Marta Aloszyn

PROGRAM ZESPOŁU TANECZNEGO "PODLASIACZKI" działającego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku. Program opracowany w oparciu o program własny „Ocalić od zapomnienia” Grażyny Barbary Kuklińskiej
Autor: Urszula Wolfard-Bylińska

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO "PRZEDSZKOLAKI-CUDAKI"
Autorzy: Ewa Rutkowska, Jadwiga Strzałkowska-Regucka, Marzanna Zalewska

PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO "PĘDZELKI" 
Program przeznaczony jest dla dzieci 5, 6 letnich uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego im. Joanny StRZałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego – 1 godzina tygodniowo. Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi – należą do nich indywidualna ekspresja twórcza, twórcze działania grupowe, a także analiza i ocena dzieła sztuki, pracy własnej lub kolegów. 
Autorzy: Maria Elżbieta Bańkowska, Agata Karol

PROGRAM KOŁA WARCABOWEGO "NAJLEPSZY W WARCABY"
Autorzy: Ewa Dakowicz, Barbara Walendziuk

PROGRAM KOŁA FOTOGRAFICZNEGO "PIERWSZE KROKI MŁODEGO FOTOGRAFA"
Autor: Marta Aloszyn

HIPOTERAPIA JAKO METODA STYMULUJĄCA ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Program wspierający pracę w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. J.Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku. Realizowany w ramach o innnowacji pedagogicznej "Hipoterapia i dogoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka w wieku przedszkolnym" Autorzy: Maria Bańkowska, Konrad Sewestian

DOGOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 26 INTEGRACYJNYM W BIAŁYMSTOKU Program realizowany w ramach innowacji pedagogicznej "Hipoterapia i dogoterapia jako metoda stymulująca rozwój dziecka w wieku przedszkolnym" Autor: Joanna Strzałkowska-Kuczyńsk

PROGRAM NAUKI CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH
Autor: Agata Cwalińska

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - PIOSENKI I TAŃCE PODLASIA
Autor: G.B. Kuklińska

Z EKOLOGIĄ NA TY - PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ DZIECKA W KONTAKCIE ZE ŚRODOWISKIEM
Autorzy: E. Czajkowska, H. Budzisz, V. Kruszewska

METODA C.ORFFA W ROZWIJANIU TWÓRCZEJ EKSPRESJI DZIECI
Autor: E. Drzemicka

DZIECIĘCA MATEMATYKA
Autorzy: E.Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska


"MUZYKA DLA SMYKA" - PROGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z MUZYKOTERAPII
Program autorski mający na celu dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym pozytywnych doświadczeń w kontakcie z muzyką. Program realizowany jest wśród dzieci od 3 do 6 roku życia na zajęciach z muzykoterapii.  Głównym założeniem programu jest rozbudzenie zainteresowań muzycznych dających możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji. Autorzy: U.Wolfard-Bylińska.

"PROGRAM REHABILITACJI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z WYKORZYSTANIEM METODY DOGOTERAPII"
Zadaniem programu jest wspieranie i kierowanie aktywnością ruchową dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem metody dogoterapii. Zastosowanie jednej z form animaloterapii służyć ma uatrakcyjnieniu i przełamaniu schematu w procesie rehabilitacji ruchowej. Program ma stanowić wzorzec właściwego wykorzystania obecności psa w procesie rehabilitacji ruchowej. Program opracowany został na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze 30 minut dwa razy w miesiącu dla każdego dziecka uczęszczającego w programie. Autorzy: Z.Pietruczuk, M.Strapczuk