POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej mieści się przy ul. Ciepłej 19 i funkcjonuje od 1.09.1991 jako pierwsza placówka tego typu w Białymstoku i regionie północno-wschodniej Polski. Przedszkolem kieruje dyrektor mgr Beata Józwowicz. Patronem przedszkola jest śp. Joanna Strzałkowska-Kuczyńska: pedagog, dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, wieloletni dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego w Białymstoku, prekursorka i propagatorka integracji na Podlasiu.

Misją pracy Przedszkola Samoządoego Nr 26 Integracyjnego im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku jest przede wszystkim zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Placówka usytuowana jest w atrakcyjnym punkcie miasta, z dala od gwaru ulicznego. Posiada zagospodarowany plac zabaw wkomponowany w piękną zieleń.

Podstawową zasadą pracy w grupie integracyjnej jest wspólne przebywanie i współuczestnictwo w zajęciach dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i realizuje bogaty program dydaktyczno-terapeutyczno-wychowawczy. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych bazuje na programach indywidualnych, doskonalonych do możliwości psychologicznych dzieci. 

Stosujemy formy pracy w małych grupach i wykorzystujemy m.in. następujące metody pracy: Ruchu Rozwijającego W. Sherhorne, Dobrego Startu M. Boganowicz, Globalnego Czytania J. Majchrzak i G. Domanna, elementy metody M. Montessori, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, koncepcja C. Orffa, elementy technik C. Freihefa, metody Labana i Kniessów, hipoterapię, muzykoterapię i artterapię. 

Prowadzona jest również indywidualna praca z dzieckiem w gabinecie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, rehabilitacji ruchowej. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni komputerowej istnieje możliwość organizowania ciekawych zajęć, w trakcie których dzieci zapoznają się z obsługą komputera, tablicy interaktywnej, uczą się w oparciu o programy komputerowe. 

Dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w kole badawczym, warcabowym, fotograficznym, czytelniczym, muzyczno-wokalnym, językowym.

W przedszkolu funkcjonuje oddział dwujęzyczny: polsko-angielski, grupa prowadzona metodą Marii Montessori oraz oddział pracujący zgodnie z założeniami metody wg. Friedricha Froebel'a.

Placówka posiada dwa kuce szetlandzkie do nauki jazdy konnej i hipoterapii, przeprowadzane są również zajęcia z dogoterapii.

Dysponujemy basenem, w którym odbywają się zajęcia nauki pływania. 

Zwyczajem naszej placówki jest organizowanie barwnych i atrakcyjnych uroczystości: Urodziny dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Andrzejki, Święto Ziemi, święta religijne połączone z kiermaszami, Bal Karnawałowy, pożegnanie przedszkola. Jesteśmy organizatorami corocznego wojewódzkiego konkursu "Piosenki i Tańce Naszego Regionu" dla dzieci z białostockich przedszkoli. Nasi wychowankowie biorą też udział w licznych konkursach plastycznych zajmując wysokie lokaty. 

Prowadzimy szeroką współpracę z rodzicami, prężnie działa Rada Rodziców. Organizujemy dla rodziców zajęcia otwarte, zebrania grupowe i tematyczne, a także cykle spotkań ze specjalistami. 

Wykwalifikowana kadra i posiadana baza zapewniają miłą atmosferę, w której dziecko ma szansę rozwinąć swój potencjał rozwojowy i osiągnąć dobre przygotowanie do szkoły.