POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Celem programu adaptacyjnego funkcjonującego w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku jest jest wspieranie dziecka w adaptacji do nowej sytuacji, jaką jest pobyt w przedszkolu.

„Dzieciństwo, to nie tylko najpiękniejszy etap życia człowieka. Dla dziecka jest to także czas niezwykle trudny, przesycony lękiem przed nowością i odrzuceniem, niepokojem i tęsknotą za rodzinną bliskością.”
„Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym. Oznacza to, że 3-latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.
Nasuwa się więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce.” 

W  Przedszkolu  Samorządowym Nr 26 integracyjnym  im. Joanny Strzałkowskiej  -  Kuczyńskiej w Białymstoku program adaptacyjny przebiega w dwóch etapach:

Pierwszy etap odbywa się w czerwcu i trwa dwa dni:

-dzień pierwszy to spotkanie dyrektora i psychologa z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny;  na spotkaniu przekazywane są informacje dotyczące pracy i organizacji przedszkola, dyrektor mówi o nauczycielach, specjalistach oraz działaniach wpływających na  wszechstronny rozwój każdego dziecka uczęszczającego do placówki; pani psycholog podczas krótkiego wykładu podaje cenne wskazówki jak przygotować emocjonalnie dziecko do pobytu w przedszkolu. Rodzice mają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące edukacji przedszkolnej ich dzieci.

- dzień drugi to spotkanie rodziców i dzieci z nauczycielami w grupach, do których dzieci będą uczęszczały; spotkania przybierają formę zabaw integracyjnych,  których uczestnikami są wszyscy odwiedzający w tym dniu przedszkole. Dzieci mają możliwość zabawy w sali i na placu przedszkolnym, dzięki czemu poznają otoczenie przedszkola.

Drugi etap, z którego korzystają tylko niektórzy rodzice; w okresie wakacyjnym rodzic ma możliwość przyprowadzenia dziecka w celu włączenia go w organizowane zabawy w grupie wakacyjnej.