POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Koło warcabowe "Najlepszy w warcaby"

W naszym przedszkolu funkcjonuje również koło warcabowe. Uczestniczą w nim dzieci pięcio- i sześcioletnie, które wykazują zdolności i zainteresowania grą w warcaby. Warcaby są grą towarzyską o walorach edukacyjnych, w której nasi wychowankowie rozwijają inteligencje, zdolności i twórcze myślenie. Grając, nabywają umiejętności: taktyczne, przewidywania następstw, tworzenia strategii. To interesująca gra, która uczy logicznego myślenia oraz cierpliwości. Dzieci uczą się przyjmować zwycięstwo, jak i porażkę. Co roku w maju nauczycielki organizują w naszej placówce Międzyprzedszkolny Turniej Warcabowy "Najlepszy w warcaby". Koło prowadzone jest raz w tygodniu przez p. mgr Ewę Dakowicz i p. mgr Barbarę Walendziuk.

 

Koło językowe "Mini School"
Cotygodniowa ‘Mini Szkoła’ zaprasza małych uczniów do krainy zabaw w języku angielskim. Ekspresja językowa przejawia się tu w różnych formach: werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.  To idealny zestaw aktywności,  dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości małych pasjonatów języka. Wykorzystując naturalne predyspozycje psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym, ‘Mini School’ zachęca do śpiewania, rymowania i uczestnictwa w twórczych zabawach językowych. Poprzez ruch i muzykę, daje dzieciom prawdziwą radość i satysfakcję ze spontanicznego działania „w języku angielskim”. W efekcie, dzieci pamięciowo, niemal bezwiednie przyswajają słownictwo i zwroty, wykorzystują  je w kontekście sytuacyjnym, naśladują akcent, intonację i wymowę, intuicyjnie poznają gramatykę. Wszystko to w radosnej atmosferze, pełnej zabawy i humoru! W zajęciach koła ‘Mini School’ uczestniczą dzieci wykazujące zdolności i zainteresowania językowe. Koło prowadzone jest przez
p. mgr Paulinę Kiersnowską.

Koło konstrukcyjno-artystyczne "Mały architekt"

W naszym przedszkolu działa również koło architektoniczne. Do koła należą dzieci 5-6 letnie, które wykazują zainteresowanie zabawami konstrukcyjnym i plastycznymi.Tematyka zajęć realizowana jest na podstawie innowacji pedagogicznej "Mały architekt". Nasze spotkania mają na celu pobudzenie dziecięcej wyobraźni, kreatywności oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości na piękno. Na zajęciach dzieci będą miały okazję planować i wykonywać konstrukcje z różnych materiałów oraz poznają pojęcia związane z architekturą (np. rytm, symetria, ornament, perspektywa). Prowadzącym koło jest p. mgr Jolanta Jackowska. Spotkania odbywają się w raz w tygodniu w sali komputerowej.

 

Koło czytelnicze ,,Klub Małego Czytelnika" 

Zajęcia w ramach koła adresowane są do dzieci 5,6-letnich. Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Obecnie wartościowa literatura dziecięca coraz częściej ustępuje miejsca filmom i grom komputerowym. Oznacz to, że trzeba dołożyć starań, by wychować czytelnika, który znajdzie sens i rozrywkę w czytaniu książek. W ramach zajęć przewidziane są wycieczki do biblioteki, księgarni i drukarni. Chcemy przybliżyć dzieciom sylwetki najbardziej popularnych autorów literatury dziecięcej oraz ich utwory. Planujemy zorganizowanie turnieju wiedzy na temat postaci z bajek. Włączymy rodziców do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom". Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu we wtorki w sali dogoterapii. Prowadzone są przez p. mgr Marzannę Zalewską i p. mgr Ewę Rutkowską. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 13:00-13:30.

 

Zajęcia komputerowe 

Oferta zajęć komputerowych skierowana jest do wszystkich przedszkolaków. Tematyka tych zajęć opiera się na podstawie programowej oraz programie własnym "Pierwsze kroki młodego Informatyka". Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w pracowni komputerowej. Czas zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi około 15 min. dla dzieci 3-4 letnich oraz około 30 min. dla dzieci 5-6 letnich. Na zajęciach wykorzystywane są programy edukacyjne dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci, wyrównanie deficytów rozwojowych. Dzięki korzystaniu z programów edukacyjnych dzieci: doskonalą umiejętność liczenia, poznają kształty, rozwijają zdolność logicznego myślenia, utrwalają kolory. Prowadzącym zajęcia jest p. mgr Jolanta Jackowska. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Hipoterapia
J
est to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Hipoterapię stosuje się u osób po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, upośledzonych umysłowo, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), niedostosowanych społecznie. 
Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. W przedszkolu odbywają się zajęcia grupowe oraz indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia trwają 30 minut. Prowadzącym zajęcia jest p. mgr Konrad Sewestian.

Dogoterapia 

W naszym przedszkolu zajęcia z dogoterapii prowadzone są od roku szkolnego 2007/2008. Prekursorem i twórcą innowacji pedagogicznej z udziałem psa była Pani Joanna Strzałkowska-Kuczyńska. Stworzony przez nią program do dziś stanowi podstawę do pracy grupowej i indywidualnej na zajęciach z dogoterapii. Od roku szkolnego 2008/2009 dogoterapię prowadzi p. mgr Zofia Pietruczuk pracująca z psami rasy labrador  retriever - Sonią i Weną oraz cavalierką Tolą.
W przedszkolu zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie dla wszystkich grup wiekowych i jeden raz w tygodniu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia grupowe służą głównie nauce. Poprzez zabawę z psem, dzieci w naturalny sposób Doskonalą umiejętności prospołeczne, rozwijają swoją wyobraźnię, uczą się zasad bezpieczeństwa, również w kontakcie z psem. W przedszkolu dogoterapią objęte są między innymi dzieci z: zespołem Downa, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu.

Muzykoterapia
„Muzykoterapia
 jest to forma psychoterapii, rehabilitacji lub pomocy psychomuzycznej, która wykorzystuje dźwięk oraz muzykę w każdej możliwej formie – jako środek wyrazu, komunikacji, strukturyzacji oraz analizy relacji. Stosowana jest zarówno indywidualnie, jak i grupowo w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.” 
Podstawowe obszary zastosowania muzykoterapii to dziedzina kliniczna i wychowawczo-społeczna. Celem zajęć jest wypracowanie relacji między jednostką a jej otoczeniem społecznym. Cel leczniczy zmierza do korelacji zaburzonych funkcji, stymulacji psychomotorycznej, usunięcia napięć psychofizycznych i dostarczenia korzystnych doświadczeń społecznych.
Materiałem, który wykorzystuje się podczas zajęć muzykoterapeutycznych są gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania. Dobór tego materiału związany jest z aktualnym nastrojem, emocjami i potrzebami dziecka. Oddziaływanie terapeutyczne obejmuje cały organizm psychofizyczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę takich procesów kierunkowych, jak emocje, dążenia, oczekiwania i marzenia. Efektem końcowym tych oddziaływań jest więc poprawa samopoczucia, nastroju, usunięcie lęku, odreagowanie napięć, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji z członkami grupy. 
W pracy muzykoterapeutycznej z dzieckiem przedszkolnym wykorzystuje się w dużej mierze formy aktywności pedagogiki muzycznej E. Jaques-Dalcroze’a i C. Orffa. Zajęcia prowadzip. mgr Urszula Wolfard-Bylińska. Muzykoterapia obejmuje zarówno zajęcia indywidualne oraz grupowe

Rytmika
Bezpłatne zajęcia z rytmiki prowadzone są przez
p. mgr Damiana Truszkowskiego. Rytmika odbywa się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć uzależniony jest od wieku i możliwości dzieci.  Głównym celem zajęć jest umuzykalnienie dzieci oraz zwiększenie ich wrażliwości na muzykę. Na zajęciach przedszkolaki w sposób przystępny poznają takie pojęcia jak: dźwięk niski-wysoki, głośno-cicho, szybko-wolno. Uczą się piosenek, śpiewają i tańczą. Mają okazję zapoznać się z różnymi instrumentami muzycznymi. Na zajęciach organizowane są ćwiczenia rytmiczno-muzyczne dzięki, którym przedszkolaki poprawiają swoją koordynację ruchową.  Zajęcia odbywają się w piątki.

 

Język angielski
W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego. Odbywają się w grupach: I, II, VI. Zajęcia prowadzone są przez p. mgr Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-hovercard-owner-id="123">Kamilę Sadowską - nauczyciela języka angielskiego. W pozostałych grupach zajęcia prowadzone są przez nauczycieli- wychowawców grupy.