POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Hortiterapia
Hortiterapia (łac. hortus – ogród) metoda polegająca na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii, edukacji. Można ją podzielić na bierną (tj. spacerowanie po ogrodzie, aktywność fizyczna, doznania zmysłowe i estetyczne) oraz czynną (np. praca przy uprawie i pielęgnacji roślin – sianie, sadzenie, zbieranie owoców). Podstawowym założeniem metody hortiterapii jest obcowanie z naturą, której już w starożytności przypisywano lecznicze moce. Dzieci dodatkowo prowadzą własny ogródek – sadzą rośliny, opiekują się nimi, patrzą jak się zmieniają i rosną. Uczestniczą też w warsztatach florystycznych, podczas których mogą nauczyć się układać kwiaty.

Czytaj więcej

Metoda Early Partial Immersion
Metoda Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej, polega na intuicyjnym przyswajaniu języka angielskiego poprzez kontakt dziecka z lektorem. Drugi język jest używany jako środek komunikacji i interakcji przedszkolnej w ok. 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych, a w pozostałych sytuacjach – język polski będący językiem ojczystym większości dzieci. Metoda ta polega na intuicyjnym przyswajaniu języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez ruch i zabawę. Język angielski używany jest jako drugi język komunikacyjny podczas wybranych zajęć nawet do kilki godzin dziennie.

Czytaj więcej

Zabawy FundaMentalne
Zabawy FundaMentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: logiczno – matematyczna, językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna,ruchowa, interpersonalna, intrapersonalna, . Każdą z nich można rozwinąć nawet u najmłodszych dzieci. Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. 

Czytaj więcej

Elementy metody M. Montessori

Nasze przedszkole mając na względzie dobro dzieci oraz potrzebę przygotowania ich do życia w zmieniającym się dynamicznie współczesnym świecie podjęło od kilku lat próbę wdrażania idei pedagogicznych Marii Montessori. W grupie IV realizowany jest autorski program wspierający rozwój dziecka poprzez wykorzystanie elementów metody Marii Montessori pt. „Podążajmy za dzieckiem”, autorstwa mgr Hanny Budzisz, mgr Violetty Kruszewskiej i mgr Elżbiety Czajkowskiej. 

Czytaj więcej

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
“(…)wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele(“jak w domu”), czyli umieć w pełni nad nim panować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i innymi ludźmi- jest możliwe dzięki dobremu nauczaniu ruchu.” Weronika Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana w latach 50-ych w Wielkiej Brytanii. Jej podstawowym celem jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez ruch i kontakt z drugim człowiekiem. Oparta jest na naturalnych doświadczeniach okresu wczesnodziecięcego: bliskim kontakcie fizycznym, spontanicznym ruchu, dotyku. Autorka wykorzystuje te doświadczenia by pogłębiać świadomość samego siebie, budować relacje, a tym samym wspomagać rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny.

Czytaj więcej

Gimnastyka mózgu P. Dennisona
GIMNASTYKA MÓZGU- to program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na łatwe uczenie się dzieci i na stymulowanie ich rozwoju. To także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Zaletą tej metody jest to, iż jej stosowanie wcale nie jest ani praco-, ani czasochłonne. Gimnastyce mózgu wystarczy poświęcić dosłownie kilkanaście minut dziennie, by w krótkim czasie osiągnąć wymierne, zauważalne rezultaty.
Najważniejszym osiągnięciem Dennisona było odkrycie dwóch podstawowych ruchów, za co otrzymał bardzo prestiżową nagrodę, tj. ruchu naprzemiennego i ruchu jednostronnego.
METODA DENNISONA (tzw. "Gimnastyka Mózgu") - jest to metoda wspomagania procesów uczenia się oraz korygowania dysharmonii rozwojowych u dzieci. Polega na stymulowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju poprzez zastosowanie specjalnych ćwiczeń ruchowych. Wspomagają one synchronizację pracy obu półkul mózgowych oraz poprawiają szybkość reakcji na bodźce zmysłowe, koncentrację uwagi, umiejętności komunikacyjne oraz organizację działania, uczenie się i zapamiętywanie. 

Czytaj więcej

Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu jest przystosowana do potrzeb dzieci od czwartego roku życia, zarówno tych, które rozwijają się bez większych problemów, jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. z upośledzeniem umysłowym, ponieważ uwzględnia ona różne ich możliwości i ograniczenia.
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotyko-wych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnienie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast jest niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.

Czytaj więcej

Koncpecja muzyczna C.Orffa
Carl Orff (10. 07. 1895r.- 29. 03. 1982r.)- kompozytor i dyrygent niemiecki, twórca systemu muzycznego, w którym proponuje łączenie muzyki, tańca, poezji, gry aktorskiej w jeden integralny spektakl. Zdaniem kompozytora muzyka rodzi się z mowy, gestu. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, do wejścia w bogaty świat muzyki nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej. Koncepcja ta pozwala na odwrócenie uwagi dziecka od problemów trudnych, złożonych, wymagających określonych umiejętności i zdolności- zabawa przeważa nad nauką. Podkreślić należy wpływ tych zajęć na rozwój mowy, myślenia, zapamiętywania, porównywania, analizowania i uogólniania. 

Czytaj więcej

Hipoterapia
Hipoterapia jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.
Hipoterapię stosuje się u osób po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, upośledzonych umysłowo, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), niedostosowanych społecznie.
Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku.

Czytaj więcej

Dogoterapia
Dogoterapia opiera się na wykorzystaniu w terapii osób niepełnosprawnych bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Ten bezpośredni kontakt pozwala wytworzyć specyficzna relację między pacjentem a psem terapeutą Podstawowym założeniem terapii kontaktowej z udziałem psów jest możliwość tworzenia w czasie sesji terapeutycznej warunków, w których pacjent ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz bezgranicznej akceptacji własnej osoby. Pies nie dziwi się, nie ocenia, nie krytykuje, nie patrzy z niezdrowym zainteresowaniem na osobę niepełnosprawną. Pies nie denerwuje się, gdy coś się nie uda. Akceptuje niezgrabne ruchy i zbyt gwałtowne reakcje. Pies jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen ciepła i spokoju. Pies całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuć zadowolenie i satysfakcję.

Czytaj więcej

Muzykoterapia
„Muzykoterapia jest to forma psychoterapii, rehabilitacji lub pomocy psychomuzycznej, która wykorzystuje dźwięk oraz muzykę w każdej możliwej formie – jako środek wyrazu, komunikacji, strukturyzacji oraz analizy relacji. Stosowana jest zarówno indywidualnie, jak i grupowo w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.” Podstawowe obszary zastosowania muzykoterapii to dziedzina kliniczna i wychowawczo-społeczna. Celem zajęć jest wypracowanie relacji między jednostką a jej otoczeniem społecznym. Cel leczniczy zmierza do korelacji zaburzonych funkcji, stymulacji psychomotorycznej, usunięcia napięć psychofizycznych i dostarczenia korzystnych doświadczeń społecznych.

Czytaj więcej

Mistrzowie Kodowania Junior
Celem programu jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez zabawy edukacyjne z elementami nauki programowania.

 

Czytaj więcej