POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

Prezentacja EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ

 

W dzisiejszym świecie znajomość języka angielskiego ma tak ogromne znaczenie, że stała się niemalże standardem. Jego naukę warto rozpocząć jak najwcześniej, już na przedszkolnym szczeblu edukacji, kiedy to umysł dziecka jest wyjątkowo chłonny i otwarty na przyswajanie nowych informacji. Podczas gdy dla dorosłych nauka języka jest żmudnym procesem ciągłego powtarzania, dzieciom zapamiętywanie przychodzi łatwo i naturalnie. Z badań wynika (E. Wieszczęczyńska "Dlaczego warto rozpoczynać naukę języka obcego w okresie wczesnoszkolnym?"), że okres przedszkolny i wczesnoszkolny to okres dużej swobody i łatwości intonacyjno-artykulacyjnej, który pozwala z łatwością opanować prawidłową wymowę języka obcego. (Później wpływ języka ojczystego i nawyki językowe są znacznie silniejsze). To, co jest nieodłącznym przywilejem dzieciństwa okazuje się być także wyspecjalizowanym, ewolucyjnym mechanizmem uczenia się.

Mając na uwadze powyższe fakty, w naszym przedszkolu pod kierunkiem p. Jolanty Stanisławskiej (pedagoga, lektora języka angielskiego), prowadzona jest grupa dwujęzyczna. Pracuje ona w oparciu o program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej 'Bilingual Kis' (autor: Małgorzata Niczyporuk). 

Innowacja zakłada nauczanie dwujęzyczne w grupie dzieci 3-5 letnich, towarzyszące standardowemu programowi edukacji przedszkolnej. Zgodnie z jej ideą około 50% codziennych sytuacji przedszkolnych takich jak: zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne czy czynności samoobsługowe odbywają się w języku angielski. Ponadto realizacja programu zakłada wykorzystanie przedszkolnych pomocy dydaktycznych, materiałów autentycznych jak też pomocy charakterystycznych dla nauczania języków obcych (karty obrazkowe, angielskie piosenki, rymowanki, książki, gry planszowe itp.)

Główną metodą wykorzystywaną w grupie dwujęzycznej jest metoda Metoda Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej. Metoda ta polega na intuicyjnym przyswajaniu języka angielskiego poprzez kontakt dziecka z lektorem. Drugi język jest używany jako środek komunikacji i interakcji przedszkolnej w ok. 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych, a w pozostałych sytuacjach – język polski będący językiem ojczystym większości dzieci. Metoda ta polega na intuicyjnym przyswajaniu języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez ruch i zabawę. Język angielski używany jest jako drugi język komunikacyjny podczas wybranych zajęć nawet do kilki godzin dziennie. Dzięki temu dziecko słyszy naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w tym języku, zyskuje szansę do naśladowania ich oraz aktywnego uczestnictwa w interakcji językowej.   
Inne metody, których elementy wykorzystywane są w realizacji programu to:

  • metoda bezpośrednia, inaczej konwersacyjna - celem nadrzędnym w tej metodzie jest opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy, nauczyciel używa naturalnych dla języka angielskiego zdań w określonych sytuacjach, nie tłumaczy wypowiedzi, ich zrozumieniu służy zrozumienie kontekstu.
  • metoda reagowania całym ciałem (TPR)- metoda ta zakłada przysłuchiwanie się w milczeniu i skupieniu materiałowi językowemu i wyrażanie nauczanych treści przy pomocy ruchu
  • metoda naturalna - metoda w której istotne jest najpierw osłuchanie się z językiem, a produkcję języka rozpoczyna wtedy, gdy jest na to gotowe.

Metody nauczania języków obcych współgrają i współistnieją z metodami nauczania przedszkolnego obejmującymi: metody podające (opowiadanie, piosenka, historyjka obrazkowa), metody problemowe (gry dydaktyczne, rozwiązania problemów), metody aktywizujące (wystawa, przedstawienie), metody praktyczne(ćwiczenia, stymulacje)

Główne cele programu to:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, w szczególności przez rozwijanie inteligencji lingwistycznej, muzycznej, matematyczno-logicznej i cielesno-kinestetycznej;
  • opanowanie języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, odpowiadającym zapotrzebowaniom dziecka 3-5-letniego, jego rozwojowi emocjonalnemu i poznawczemu;
  • wykształcenie wrażliwości na kultury i narodowości, kształtowanie w dziecku postawy tolerancji.

Codzienne zajęcia w ramach grupy dwujęzycznej są bezpłatne.

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z artykułem "Nauczanie dwujęzyczne droga do sukcesu- realizacja innowacji pedagogicznej W Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im.Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku" opisującym wdrożenie nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej w roku szkolnym 2012/2013.  KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ

Zapraszamy do obejrzenia filmu 'Bilingual Kids' - program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej - innowacja pedagogiczna. Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku.
KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ FILM

Działania w ramach pierwszej i drugiej edycji nauczania dwujęzycznego prowadzone przez panią Jolantę Stanisławską zostały w 2015 roku nagrodzone europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych European Language Labael. Promuje on nowatorskie osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem ”Program nauczania dwujęzycznego ‘Bilingual Kids’ nagrodzony europejskim znakiem innowacyjności European Language Labael”
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ

 Lista wydarzeń I i II edycji programu nauczania dwujęzycznego:


 17 marzec 2015r.

Organizacja wyjazdu na Obchody Dnia Edukacji Dwujęzycznej do Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademii Językowej w Białymstoku z udziałem dzieci z koła językowego ‘Mini School’. Przygotowanie prezentacji umiejętności w języku angielskim;

 

 

 marzec 2015r.

 Udział dwojga dzieci w konkursie plastycznym ‘A trip to Ireland’ z okazji dnia Św. Patryka (zdobycie I i II miejsca);

 

 

 

 14 styczeń 2015r.

Przygotowanie inscenizacji i wystąpienie w przedstawieniu karnawałowym „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”; prezentacja kultury angielskiej;

 

 

 

grudzień 2014r.

organizacja konkursu językowo-plastycznego „Christmas Time - czyli święta po angielsku razem z mamą i tatą” skierowanego do nauczycieli/rodziców oraz dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 26 Integracyjnego w Białymstoku;

 

 29 październik 2014r.

‘Halloween Party’ zabawa kulturowa przybliżająca zwyczaje i tradycje związane z obchodami święta Halloween;

 

 

 

19 wrzesień 2014r.

Prezentacja grupy dwujęzycznej podczas wizyty Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej;

 

 

 

 2014r.

Publikacja 3 scenariuszy zajęć z elementami anglojęzycznymi w „Białostockim Programie Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli. II edycja”;

 

 

  21 czerwiec 2013r.

Dwujęzyczna uroczystość zakończenia edukacji przedszkolnej. Wystawienie autorskiego przedstawienia pt ‘The Stone Soup’ napisanego w oparciu o motywy angielskiej opowieści folkowej (napisanie autorskiego scenariusza, podział ról, przygotowanie rekwizytów, kostiumów, scenografii i podkładów muzycznych);

 

 

24 maj 2013r.

Prezentacja grupy dwujęzycznej podczas wizyty Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w ramach akcji „Mamo-jesteś potrzebna”;

 
9 maj 2013r.

Zajęcia dwujęzyczne z udziałem native speaker ‘a Monika Skibicki lat 7;

 
maj 2013r.

Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej funkcjonowania dzieci w grupie dwujęzycznej. Przygotowanie analizy ilościowej i jakościowej zebranych wyników oraz sporządzenie raportu końcowego; ANALIZA

 

 

20 marzec 2013r.

Przygotowanie dzieci do konkursu piosenki angielskiej ‘Musical English’ (praca nad oprawą muzyczną oraz plastyczną występu);

 

 

 

21 luty 2013r.

‘Shopping Time’ zajęcia dwujęzyczne z udziałem native speaker ‘a – Joany Motybel lat 6;

 

 

 

14 luty 2013r.

‘St Valentine’s Day’ zabawy językowe z okazji Dnia Świętego Walentego;

 7 luty 2013r.

„Zielony Kapturek” przedstawienie po angielsku w wykonaniu uczniów z SP 11 w Białymstoku;

 

 

 

 luty 2013r.

prowadzenie przez koordynatora zajęć języka angielskiego w innych grupach przedszkolnych jako rozszerzenie działań projektowych na wniosek Rady Rodziców;

 

 

styczeń 2013r.

Wykonanie oraz wdrożenie dzieci do korzystania z anglojęzycznej tablicy prezentującej rozkład dnia ‘daily shedule’;

 

 

 

grudzień 2012r.

‘Christmas Time czyli święta po angielsku razem z mamą i tatą’ konkurs plastyczno-językowy załącznik 5 skierowany do dzieci i rodziców grupy dwujęzycznej;

 

 

30 października 2012r.

‘Halloween Party’ zajęcia otwarte załącznik 4  z udziałem dzieci z koła językowego ‘Mini School; zabawa kulturowa przybliżająca zwyczaje i tradycje związane z obchodami święta Halloween;

 

 

 

19 styczeń 2012r.

„Patch w niebezpieczeństwie- teatrzyk pacynkowy” zajęcia dwujęzyczne pokazowe dla nauczycieli białostockich przedszkoli;

 

 

 

Podczas realizacji obu edycji programu realizowany był dodatkowo program nauczania języka angielskiego ‘Here’s Patch the Puppy 2’ Wydawnictwo Macmillan.